Pavel Nárožný
Domů
Opsáno z fóra
Ke stažení
Pavlovy námitky
Obrázky
Znalecký posudek
Záhada telefonátů
Další scany
Odkazy
Články
Diskuze
Kontakt
PDF balíky oskenovaných dokumentů

Máte rádi detektivky?

PDF 1 - Pavlovy korekce v 1. verzi ústavní stížnosti, návrh obhajoby na doplnění důkazů, znalecký posudek ohledně DNA stop na bundě (DNA se odebírala z vnitřní strany límce a z vnitřní strany rukávů)

PDF 2 - Znalecký posudek ohledně dalšího genetického materiálu, vč. krevních stop

PDF 3 - Protokol o ohledání místa činu, protokoly o odběru otisků pachových stop, protokol o ohledání vozidla, příkaz k domovní prohlídce, úřední záznamy - podání vysvětlení (svědecké výpovědi)

PDF 4 - Úřední záznam (nahlášení pohřešování), usnesení o vzetí do vazby, další příkaz k domovní prohlídce, protokoly o výslechu svědků, seznam stop, předávací protokoly (Pavlovo PC), načichávání PK, protokoly o vydání/odnětí věcí

PDF 5 - protokol o vydání/odnětí věci, protokol o odběru srovnávacích pachových konzerv, úřední záznam, dopis obhajoby - trvání na zajištění e-mailové korespondence, úřední dopis, úřední záznamy, potvrzení o oznámení, vyjádření J. S. k výpovědi obžalovaného, plánek k případu vraždy, výňatek z líčení (ohledně bundy a DNA stop)

PDF 6 - sdělení informace, odpověď české zemědělské univerzity Nárožným ohledně pachových stop, další sdělení informace, sdělení k dotazu, opatření KS, print-screeny, poskytnutí informace, zpracování osobních údajů-sdělení, výdej dat z registru vozidel, prokazování originality historie obžalovaným