Pavel Nárožný
Domů
Opsáno z fóra
Ke stažení
Pavlovy námitky
Obrázky
Znalecký posudek
Záhada telefonátů
Další scany
Odkazy
Články
Diskuze
Kontakt
Pár obrázků

Možná materiál pro amatérského grafologa...

Oskenovaný dopis od Pavla, str. 1

         

 

 str. 2