Pavel Nárožný
Domů
Opsáno z fóra
Ke stažení
Pavlovy námitky
Obrázky
Znalecký posudek
Záhada telefonátů
Další scany
Odkazy
Články
Diskuze
Kontakt
 Co bylo dosud podáno  

 

Dokumenty ve formátu DOC, popř. PDF

 

 
 Nekonzistence.doc
 Prokázání.doc
 Nerealizované.doc
 Stížnost.doc
 Rozbor.doc
 Žádost.doc
 Nelegálnost pořízených odposlechů obviněného.doc
 Stížnost proti vazbě obviněného.doc
 Stížnost proti vazbě.doc
 Zneužití incidentu.doc
 Posuzování pachových stop.doc
 Stížnost.doc
 I. Doplnění odvolání.doc
 II. doplnění.doc
 III. Doplnění podání - Zdánlivá.doc
 IV. Doplnění odvolání.doc
 Stížnost.doc
 I. Doplnění odvolání.doc
 Odůvodnění stížnosti.doc
 Návrh.doc
 Sdělení soudu k.doc
 Falzifikace protokolu.doc
 Maření alibi.doc
 Vytěžení J. S..doc
 Verifikace.doc
 Odůvodnění stížnosti.doc
 Doplnění stížnosti.doc
 IP adresy.doc
 Provádění metody.doc
 Citace z judikatury.doc
 Kontaminace pachových stop.doc
 Přenos pachové stopy obviněné.doc
 Porušení zákona.doc
 Návrh na zahájení kárného řízení.doc

 

Dopis Jarmile.doc

 

 Procesní nulita.doc
 Nezákonnost.doc
 Vysvětlující screenshoty.doc
 Podnět.doc
 Porušení práva.doc
 Stížnost proti usnesení.doc
 Doplnění stížnosti.doc
 K nemožnosti.doc
 Veškeré důkazy.doc
 Podnět k stížnosti.doc
 Bunda.doc
 Bystrozraký svědek.doc
 Telefonisté.doc
 Dotazy na znalce.doc
 Stížnost.doc
 Vyjádření stěžovatele k ústavní stížnosti.doc
 Návrhy na doplnění.doc
 Nepravdivá argumentace.doc
 Doplnění argumentace o další.doc
 Doplnění podání.doc
 Stížnost proti usnesení.doc
 Doplnění_argumentace.doc
 Doplnění argumentů k stížnosti.doc
 Praktiky sadistických lékařů.doc
 Seznam příloh.doc
 Důkazy manželského.doc
 Podnět k stížnosti.doc
 Zdánlivá nelogičnost odjezdu.doc
 Poprchávající Mac.doc
 Návrhy na doplnění.doc
 K otázce důvěryhodnosti.doc
 Prodlevy při šetření.doc
 Dovolání II.doc
 Ústavní stížnost.doc